Gemeentelijke heffingen stijgen fors

Nederlandse gemeenten gaan ervan uit dit jaar € 11,3 miljard uit heffingen te ontvangen. Dat is 4,4% meer dan de € 10,8 miljard die in 2020, voordat de coronacrisis uitbrak, werd begroot. Gemeenten verhogen de heffingen om uit te komen met hun begrotingen.

De 3 belangrijkste gemeentelijke heffingen zijn de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, de onroerendezaakbelasting en de rioolheffing. Samen zijn ze goed voor € 8,5 miljard, circa drie kwart van de gemeentelijke heffingen. De 3 gemeentelijke heffingen stijgen dit jaar met respectievelijk 10%, 5.8% en 2.6%.

Grootste stijging sinds 26 jaar

Vooral de stijging van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten met 10% is opmerkelijk. Sterker nog, sinds 1995 steeg deze heffing niet zo fors. Dit komt vooral door de toenemende inzamelings- en verwerkingskosten van het afval en door afnemende opbrengsten van afvalstromen, als glas, plastic en papier. Deze ontwikkelingen vertalen zich in hogere tarieven van de afvalstoffenheffing. Maar ook de percentuele stijging van 5.8% van de onroerendezaakbelasting hebben we lang niet meer gezien, het is de grootste stijging sinds 2004.

Vorig jaar ook al stijging

Tot 2019 veranderde de begrote opbrengst van de heffingen van alle gemeenten samen jarenlang per saldo niet heel spectaculair. Maar ook vorig jaar was er al een flinke stijging van de gemeentelijke heffingen. Dit jaar moeten de gemeenten natuurlijk compenseren voor minder inkomsten. Onder meer omdat er minder geld binnenkomt uit de toerismebelasting.