Dit jaar zijn veel fiscale en financiële zaken gewijzigd. Hieronder in het kort welke dat zijn. Misschien is niet alles op jouw situatie van toepassing, maar sommige wijzigingen zullen dat waarschijnlijk wel zijn.

Heffingskortingen omhoog

In principe goed nieuws, omdat het betekent dat je minder belasting hoeft te betalen. Daarnaast gaat er meer geld naar het kind gebonden budget, waardoor meer ouders hiervan profiteren.

2 belastingschijven

Eerst waren er nog 3 en nu nog maar 2. Over die eerste schijf, die loopt tot € 68.507,-, betaal je straks 37,35% (is nu 36,65%). Boven dat maximumbedrag voor de eerste schijf betaal je 49,5%, nu 51,75%.

Maximale hypotheekrenteaftrek omlaag

Het maximale tarief waartegen de hypotheekrente mag worden afgetrokken, is dit jaar omlaag gegaan: van 49% naar 46%. Daar staat tegenover dat het eigenwoningforfait (een bijtelling voor de inkomstenbelasting) voor de meeste huizen ook omlaag gaat: van 0,65% naar 0,60%. De vrijstelling van het eigenwoningforfait voor huizenbezitters die hun hypotheek volledig of vrijwel volledig afgelost hebben, gaat eveneens omlaag, met 3,3%. Het wordt nu 93,34%.

Minder partneralimentatie

Ten eerste gaat de maximale duur van de partneralimentatie omlaag. De maximale duur wordt teruggebracht tot de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Alleen wanneer je jonge kinderen hebt bij het begin van je huwelijk of als je al heel lang bent getrouwd, neemt de duur van de partneralimentatie toe.

Zorgverzekering

De maximale korting op de collectieve basisverkering (bijvoorbeeld via het werk of de sportclub) voor ziektekosten vermindert van 10% naar 5%.

Extra fijnstoftoeslag

Bezitters van (diesel)auto’s met meer dan 5 milligram per kilo fijnstof uitstoot, dienen dit jaar een extra fijnstoftoeslag te betalen van 15% van het normale tarief. Als je als automobilist deze toeslag moet betalen, ben je hieraan circa € 225,- jaarlijks kwijt.

Bijtelling elektrische auto’s verdubbeld

Dit jaar is de bijtelling voor elektrische auto’ s verhoogd van 4 naar 8%, waardoor je dus duurder uit bent. En bij een elektrische auto met een catalogusprijs boven de € 45.000,- is er een bijtelling van 22%. Die grens was € 50.000,-.

AOW-leeftijd onveranderd

De AOW-leeftijd blijft dit jaar en in 2021 hetzelfde: 66 jaar en 4 maanden.

NHG-grens hoger

Omdat huizen weer duurder zijn geworden, gaat ook de grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) omhoog. Met € 20.000,-, naar € 310.000,-. Bovendien wordt de premie van zo’n lening lager: van 0,9% van de hypotheeksom naar 0,7%.

Meer lenen als tweeverdiener

Bij de hypotheekaanvraag gaat voor tweeverdieners het tweede inkomen meetellen voor 80%. Dat was vorig jaar nog 70%. Het resultaat is dat je dan samen een hogere hypotheek kunt krijgen.

Lagere vermogensbelasting

Dit jaar is het nog gunstig voor spaarders en beleggers, want de vermogensbelasting gaat een tikkeltje omlaag. Er zijn drie schijven. Bij de eerste schijf gaat het tarief omlaag van 0,58% naar 0,54%, bij de tweede schijf van 1,34% naar 1,27% en het tarief over de derde schijf zakt licht van 1,62% naar 1,60%. Volgend jaar wordt echter alles anders, met vooral voor beleggers minder gunstige tarieven.

Minder aftrekposten voor ondernemers

Dit jaar gaat de zelfstandigenaftrek voor ondernemers omlaag met € 250,- naar € 7.030,-. Verder wordt de maximale aftrek voor diverse aftrekposten voor ondernemers – zoals de MKB-winstvrijstelling en de ondernemersaftrek – versneld afgebouwd; van 49% naar 46%.

Vereenvoudiging aftrek fiets van de zaak

Het aantal afgelegde fietskilometers hoeft niet meer te worden bijgehouden. Vanaf dit jaar geldt een vast bijtelling van 7% over de adviesprijs van de fiets.

Geen BTW-aangifte meer voor kleine ondernemer

Als je een onderneming hebt met een kleine omzet – onder de € 20.000,- – dan kun je worden vrijgesteld van BTW en aangifte omzetbelasting. Dat is een regeling die de KOR (kleineondernemersregeling) vervangt.