De huidige crisis hakt er natuurlijk fors in. Zeker ook bij de vele kleine ondernemers en zzp’ers in Nederland. Het kabinet heeft besloten om alleen al de komende 3 maanden € 10 tot € 20 miljard beschikbaar te stellen om ondernemers te ondersteunen. Hieronder een korte, concrete samenvatting van dit steunpakket.

1. Tegemoetkoming van €4000,-

Er is een tegemoetkoming op korte termijn van €4000,- voor direct door de lock down getroffen bedrijven. Welke bedrijven dat exact zijn, wordt nog bepaald. Maar je kunt denken aan bedrijven uit de horeca-, reis- en evenementenbranche en sommige bedrijven in de culturele sector.

2. Besluit bijstandsverlening zelfstandigen

Zzp’ers en MKB’ers die momenteel in de knel zitten, krijgen tijdelijk maximaal €500,- per maand, op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Aanvragen hiervoor worden nu sneller behandeld en verstrekt. Verder is het nu geen krediet, maar een uitkering die aanvult tot het sociale minimum. Het hoeft dus niet terugbetaald te worden.

3. Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud

Met de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) kan je als werkgever onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming aanvragen in de loonkosten voor 3 maanden. Daarna is eventueel een verlenging van nog eens 3 maanden mogelijk. De noodmaatregel is bedoeld om werknemers met zowel vaste als flexibele contracten, oproepkrachten en uitzendkrachten in dienst te kunnen houden en door te betalen. De NOW is een vervanging voor de werktijdverkorting (WTV).

4. Uitstel van betaling voor belastingen

Ook de Belastingdienst helpt mee; als je in de financiële problemen bent gekomen door de crisis kun je een verzoek om uitstel van betaling doen voor zowel inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Ook zal de Belastingdienst voorlopig geen boetes uitdelen bij te late betaling en kun je een verlaging van de voorlopige aanslag aanvragen bij een verwachte lagere winst. Bovendien wordt de invorderingsrente voor alle belastingschulden tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. De belastingrente wordt ook tijdelijk zoveel mogelijk verlaagd. Door de Belastingdienst wordt nog uitgezocht wat hiervoor het laagst haalbare is.

5. BMKB-C regeling

Verder is de regeling BMKB-C in het leven geroepen. Dit is een versoepeling van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Geld lenen wordt hiermee gemakkelijker voor MKB’ers, zodat liquiditeitsproblemen worden voorkomen. De overheid staat dan deels garant voor de leningen. Het idee is dat ondernemers door dit robuuster onderpand meer kunnen lenen.

6. Microkredietverstrekker Qredits

Voorts helpt onze overheid microkredietverstrekker Qredits met € 5 miljoen. Hiermee kunnen kleine en startende ondernemers tijdelijk worden geholpen. Qredits heeft nu de mogelijkheid uitstel van aflossing voor 6 maanden aan te bieden en de rente te verlagen naar 2%.