In de afgelopen jaren is de regelgeving rondom een fiets van de zaak strenger en ingewikkelder geworden. Maar nu de overheid wil dat juist meer mensen de fiets nemen, zijn de regels versoepeld. Per 1 januari betalen werknemers die een fiets van de zaak krijgen per jaar 7 procent bijtelling. Zij kunnen de leasefiets dan ook privé gebruiken.

Volgens de oude regelgeving moest je als werknemer precies registreren hoeveel kilometer je zakelijk fietste en hoeveel kilometers privé en welk voordeel je van het privégebruik genoot. Hier kon je dan weer de kosten voor het onderhoud, reparaties en – in het geval van een e-bike – het stroomverbruik voor de fiets van aftrekken. Het bedrag dat vervolgens overbleef, werd opgeteld bij het salaris van de werknemer waarover belasting werd betaald.

Zelfde als een leaseauto
De belastingregels voor een leasefiets zijn nu hetzelfde als voor een leaseauto. Dit houdt in dat werknemers met een leasefiets ook een vast percentage aan bijtelling zullen betalen voor het privégebruik van de fiets. De aanschaf van de fiets en meestal ook de kosten voor onderhoud en reparatie komen voor rekening van de werkgever. Met deze maatregel hoopt het kabinet het voor werkgevers een stuk aantrekkelijker te maken om hun werknemers op de fiets naar het werk te laten gaan.

Wat kost een fiets van de zaak?
Onder de fietsregeling vallen fietsen, e-bikes en zogenoemde speed pedelecs (elektrische fietsen waarmee je een snelheid van 45 kilometer per uur kunt halen). De bijtelling is 7% per jaar over de consumentenadviesprijs van de fiets, inclusief BTW. Dit bedrag wordt dan opgeteld bij je salaris en hierover betaal je dan belasting.

Rekenvoorbeeld
We gaan in dit rekenvoorbeeld uit van een bruto jaarsalaris van € 35.000,- en een fiets van € 2.000,-.
De jaarlijkse bijtelling is dan € 140,- en de belasting per jaar € 58,-. Omgerekend per maand is dat een bijtelling van € 4,83.

Voor een leasefiets van de zaak rond de € 3.000,- à € 4.000,- kan je uitgaan van een maandelijkse bijtelling tussen de € 7,- en € 10,-.