fbpx
Wij krijgen een 8.2 van onze klanten*

Dienstverlening en producten

Beleggen in beleggingsfondsen voor je pensioen

Bij JOUW kun je gemakkelijk een aanvullend pensioen regelen. Dit doen wij door op de volgende wijze te beleggen in beleggingsfondsen:

 • fiscaal gefaciliteerd, waarbij je aangekochte participaties voor de opbouw van fiscaal gefaciliteerd vermogen geblokkeerd zijn en waarvan de waarde voor de heffing van inkomstenbelasting in box 1 zit.
 • niet-fiscaal gefaciliteerd, waarbij je aangekochte participaties niet voor de opbouw van fiscaal gefaciliteerd vermogen gebruikt worden en dus niet geblokkeerd zijn en waarvan de waarde voor de heffing van inkomstenbelasting in box 3 zit.

Je kapitaal wordt bij JOUW belegd in één van de Profiel Fondsen van W&O Beleggingsfondsen:

 • Profiel Fonds Defensief
 • Profiel Fonds Neutraal
 • Profiel Fonds Offensief

JOUW treedt op als fondsmanager van deze beleggingsfondsen. JOUW geeft informatie over lijfrentes, maar geeft geen advies omtrent lijfrentes. JOUW verleent geen beleggingsdiensten zoals vermogensbeheer, beleggingsadvies of execution only.

JOUW Lijfrente Opbouwen en JOUW Lijfrente Uitkeren

JOUW biedt fiscaal gefaciliteerd beleggen aan in de vorm van de lijfrenteproducten JOUW Lijfrente Opbouwen en/of JOUW Lijfrente Uitkeren. Dit zijn pensioenproducten uit de derde pijler van het pensioengebouw in de vorm van lijfrentebeleggingsrechten.

De drie pijlers van het pensioengebouw
In Nederland is het pensioen ingericht volgens het pensioengebouw, welke bestaat uit drie pijlers:

 • pensioen van de overheid
 • pensioen van de werkgever
 • aanvullende pensioenregelingen die je privé doet

Pensioen eerste pijler: de overheid
De eerste pijler van het pensioen in Nederland is de overheid. Iedere Nederlander ontvangt een basispensioen. Dit is vastgelegd in de Algemene Ouderdomswet (hierna: AOW). De leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat kun je vinden op de website van de Belastingdienst. Naast de AOW zijn er nog andere situaties waarbij de overheid pensioen uitkeert: bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden. In dit laatste geval krijgen je nabestaanden een pensioenuitkering. De achterblijvende partner (en/of het kind) ontvangt dan maandelijks een bedrag.

Pensioen tweede pijler: de werkgever
De meeste werknemers in Nederland bouwen samen met de werkgever pensioen op. Dit is de tweede pijler van het pensioengebouw.

Pensioen derde pijler: privé
Bovenop het pensioen van de overheid en van de werkgever kan de werknemer ook zelf voor extra pensioenaanvulling zorgen. Bijvoorbeeld als het pensioen van de overheid en het werkgeverspensioen niet voldoende is om de gewenste levensstijl voort te zetten. Of in het geval van een ander soort pensioentekort of pensioengat. De werknemer kan dit tekort zelf aanvullen door middel van verzekeren, sparen of beleggen. Zo kun je bijvoorbeeld een lijfrentebeleggingsrecht via JOUW aankopen.

JOUW Lijfrente Opbouwen en JOUW Lijfrente Uitkeren zijn derde pijlerpensioenproducten, ook wel lijfrenteproducten genoemd.

Een lijfrente is een lijfrentebeleggingsrecht, waarbij geld wordt overgemaakt naar een beheerder van beleggingsfondsen, waarna participaties in een beleggingsfonds wordt aangekocht met als doel het opbouwen en uitkeren van een aanvulling op uw AOW en pensioen. Een lijfrente kent twee fases: de opbouwfase en de uitkeringsfase.

Lijfrentekapitaal opbouwen: JOUW Lijfrente Opbouwen
Het geld dat je bij JOUW Lijfrente opzij zet om je lijfrentekapitaal op te bouwen wordt belegd. Dit wordt gedaan door participaties in beleggingsfondsen te kopen voor de opbouw van fiscaal gefaciliteerd vermogen ter compensatie van een pensioentekort. Met je opgebouwde lijfrentekapitaal koop je later een aanvullend pensioen.

Opgebouwd lijfrentekapitaal laten uitkeren: JOUW Lijfrente Uitkeren
Indien je je opgebouwde lijfrentekapitaal bij JOUW Lijfrente wilt laten uitkeren, wordt met je lijfrentekapitaal belegd door het kopen van participaties in beleggingsfondsen.

Bij het aangaan van een uitkerende lijfrente spreek je met ons een termijn af waarbinnen wij de uitkeringen uitbetalen. Deze termijn dient minimaal 5 jaar te duren, waarbij je kunt kiezen voor uitkeringen per maand, per kwartaal of per jaar. Bij iedere uitkering verkopen wij een vast aantal participaties in de fondsen. Daarmee voldoen we aan de fiscale regels voor lijfrenteproducten. De verkoopopbrengst, verminderd met de loonheffing, maken wij vervolgens aan je over.

Een voorbeeld
Je hebt bij JOUW een lijfrentekapitaal van € 100.000,- waarmee 12.000 participaties worden aangekocht in het Profiel Fonds Neutraal. Je kiest voor een uitkeringstermijn van 10 jaar met maandelijkse uitkeringen. Dit komt neer op 120 maandelijkse lijfrente-uitkeringen. Om de uitkeringen te kunnen verrichten, verkopen we iedere maand 100 participaties in het Profiel Fonds Neutraal. Door de koersfluctuaties van de beleggingen zal de hoogte van de uitkeringen per maand verschillen.

Geblokkeerde participaties: lijfrentebeleggingsrecht
Bij zowel JOUW Lijfrente Opbouwen als JOUW Lijfrente Uitkeren wordt uw geld belegd in geblokkeerde participaties (lijfrentebeleggingsrecht) in de zin van artikel 3.126a van de Wet inkomstenbelasting 2001. De waarde van de geblokkeerde participaties kan uitsluitend worden aangewend ter verkrijging van een lijfrente, dan wel worden aangewend ter uitkering van de lijfrente in termijnen overeenkomstig de geldende fiscale voorwaarden.

Je kunt met ons contact opnemen via 020-6388226 en info@jouw-pensioen.nl, indien je een andere beleggingsmix en/of procentuele verdeling wenst.

Voor JOUW Lijfrente is een essentiële-informatiedocument opgesteld, welke je hier kan downloaden. Aangezien JOUW Lijfrente meerdere beleggingsopties kent, kun je aanvullend op het essentiële-informatiedocument hier  tevens het prospectus en de essentiële beleggersinformatie-documenten van de beleggingsfondsen downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees deze documenten voordat je het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kan je hier terecht. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor wie is JOUW Lijfrente geschikt en voor wie niet?

JOUW Lijfrente is geschikt voor mensen die:

 • Een aanvullend pensioen willen opbouwen of willen laten uitkeren op basis van beleggen in beleggingsfondsen.
 • Niet financieel afhankelijk zijn van het aanvullend pensioenkapitaal en het risico van variabele uitkeringen kunnen dragen.

JOUW Lijfrente is niet geschikt voor mensen die:

 • Financieel afhankelijk zijn van het aanvullend pensioenkapitaal en geen beleggingsrisico willen nemen.
 • Niet fiscaal gefaciliteerd willen beleggen. Wel is het mogelijk om via W&O Beleggingsfondsen te beleggen met vermogen in box 3. Ga voor meer informatie naar www.wijsbeleggingsfondsen.nl