Dienstverlening en producten

Beleggen in beleggingsfondsen voor je pensioen

Bij JOUW Pensioen kun je gemakkelijk een aanvullend pensioen regelen. Dit doen wij door op de volgende wijze te beleggen in beleggingsfondsen:

  • fiscaal gefaciliteerd, waarbij je saldo bij JOUW Pensioen op een geblokkeerde rekening staat en voor de heffing van inkomstenbelasting in box 1 zit.
  • niet-fiscaal gefaciliteerd, waarbij je saldo bij JOUW Pensioen op een niet-geblokkeerde rekening staat en voor de heffing van inkomstenbelasting in box 3 zit.

Je kapitaal wordt bij JOUW Pensioen belegd in subfondsen van W&O Beleggingsfondsen:

  • W&O Europees Aandelenfonds
  • W&O Europees Obligatiefonds

JOUW Pensioen treedt op als fondsmanager van deze beleggingsfondsen. JOUW Pensioen geeft informatie over lijfrentes, maar geeft geen advies omtrent lijfrentes. JOUW Pensioen verleend geen beleggingsdiensten zoals vermogensbeheer, beleggingsadvies of execution only.

JOUW Pensioen Lijfrente Opbouwen en JOUW Pensioen Lijfrente Uitkeren

JOUW Pensioen biedt fiscaal gefaciliteerd beleggen aan in de vorm van de lijfrenteproducten JOUW Pensioen Lijfrente Opbouwen en/of JOUW Pensioen Lijfrente Uitkeren. Dit zijn pensioenproducten uit de derde pijler van het pensioengebouw in de vorm van lijfrentebeleggingsrechten.

De drie pijlers van het pensioengebouw

In Nederland is het pensioen ingericht volgens het pensioengebouw, welke bestaat uit drie pijlers:

  • pensioen van de overheid
  • pensioen van de werkgever
  • aanvullende pensioenregelingen die je privé doet

Pensioen eerste pijler: de overheid

De eerste pijler van het pensioen in Nederland is de overheid. Iedere Nederlander ontvangt een basispensioen. Dit is vastgelegd in de Algemene Ouderdomswet (hierna: AOW). De leeftijd waarop het AOW-pensioen ingaat kun je vinden op de website van de Belastingdienst. Naast de AOW zijn er nog andere situaties waarbij de overheid pensioen uitkeert: bij arbeidsongeschiktheid en bij overlijden. In dit laatste geval krijgen je nabestaanden een pensioenuitkering. De achterblijvende partner (en/of het kind) ontvangt dan maandelijks een bedrag.

Pensioen tweede pijler: de werkgever

De meeste werknemers in Nederland bouwen samen met de werkgever pensioen op. Dit is de tweede pijler van het pensioengebouw.

Pensioen derde pijler: privé

Bovenop het pensioen van de overheid en van de werkgever kan de werknemer ook zelf voor extra pensioenaanvulling zorgen. Bijvoorbeeld als het pensioen van de overheid en het werkgeverspensioen niet voldoende is om de gewenste levensstijl voort te zetten. Of in het geval van een ander soort pensioentekort of pensioengat. De werknemer kan dit tekort zelf aanvullen door middel van verzekeren, sparen of beleggen. Zo kun je bijvoorbeeld een lijfrentebeleggingsrecht via JOUW Pensioen aankopen.

JOUW Pensioen Lijfrente Opbouwen en JOUW Pensioen Lijfrente Uitkeren zijn derde pijlerpensioenproducten, ook wel lijfrenteproducten genoemd.

Een lijfrente is een geblokkeerde rekening met als doel het opbouwen en uitkeren van een aanvulling op uw AOW en pensioen. Een lijfrente kent twee fases: de opbouwfase en de uitkeringsfase.

Lijfrentekapitaal opbouwen: JOUW Pensioen Lijfrente Opbouwen

Het geld dat je bij JOUW Pensioen opzij zet om je lijfrentekapitaal op te bouwen wordt belegd. Dit wordt gedaan door participaties in beleggingsfondsen te kopen voor de opbouw van fiscaal gefaciliteerd vermogen ter compensatie van een pensioentekort. Met je opgebouwde lijfrentekapitaal koop je later een aanvullend pensioen.

Opgebouwd lijfrentekapitaal laten uitkeren: JOUW Pensioen Lijfrente Uitkeren

Indien je je opgebouwde lijfrentekapitaal bij JOUW Pensioen wilt laten uitkeren, wordt met je lijfrentekapitaal belegd door het kopen van participaties in beleggingsfondsen.

Geblokkeerde rekening

Bij zowel JOUW Pensioen Lijfrente Opbouwen als JOUW Pensioen Lijfrente Uitkeren worden je beleggingen aangehouden op een geblokkeerde rekening in de zin van artikel 3.126a van de Wet inkomstenbelasting 2001. Het tegoed van deze geblokkeerde rekening kan uitsluitend worden aangewend ter verkrijging van een lijfrente, dan wel worden aangewend ter uitkering van de lijfrente in termijnen overeenkomstig de geldende fiscale voorwaarden.

Als de lijfrente bij echtscheiding moet worden gedeeld, dan kan de toedeling zonder tussentijdse belastingheffing plaatsvinden. Er moet dan wel in de 50/50 verhouding verdeeld worden. Zit je in de opbouwBelegging in twee beleggingsfondsen: initiële procentuele verdeling en afwijkingen

Procentuele verdeling over beleggingsfondsen

De gestorte geldbedragen in het kader van het opbouwen of uitkeren van lijfrente zullen na storting worden belegd, gespreid over de beleggingsfondsen overeenkomstig de procentuele verdeling die u op dat moment wilt. Door de koersfluctuaties van de beleggingen is de waarde van je participaties in de beleggingsfondsen continu aan verandering onderhevig. Dit zorgt ervoor dat de procentuele verdeling zoals dat belegd is in de beleggingsfondsen continu wijzigt. Hierdoor is de procentuele verdeling ten opzichte van de oorspronkelijke procentuele verdeling continu aan wijziging onderhevig. Van belang is dan ook dat je regelmatig het klantenportaal van JOUW bezoekt om jezelf te informeren inzake de actuele procentuele verdeling.

Je bepaalt zelfstandig of je een wijziging in de procentuele verdeling doorvoert en, in voornoemd kader, vervolgens een opdracht geeft aan JOUW. Een verzoek tot wijziging van de procentuele verdeling wordt niet getoetst aan je persoonlijke situatie. JOUW is namelijk alleen fondsmanager van beleggingsfondsen. JOUW bepaalt niet of een wijziging in de procentuele verdeling zoals je bent belegd in W&O Beleggingsfondsen plaatsvindt. JOUW geeft je ook geen advies aangaande de procentuele verdeling.

Je kunt met ons contact opnemen via 020-6388226 en info@jouw-pensioen.nl, indien je een andere procentuele verdeling wenst.

Voor JOUW Pensioen is een essentiële-informatiedocument opgesteld, welke je hier kan downloaden. Aangezien JOUW Pensioen meerdere beleggingsopties kent, kun je aanvullend op het essentiële-informatiedocument hier  tevens het prospectus en de essentiële beleggersinformatie-documenten van de beleggingsfondsen downloaden. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom en lees deze documenten voordat je het product koopt. Voor uitleg over de risicometer kan je hier terecht. De waarde van je beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Voor wie is JOUW Pensioen geschikt en voor niet

JOUW Pensioen is geschikt voor je mensen die:

  • ten behoeve van een aanvullend pensioen willen beleggen in beleggingsfondsen op fiscaal (box 1) dan wel niet-fiscaal (box 2) gefaciliteerde wijze; en
  • pensioen willen opbouwen en/of pensioen willen uitkeren.

Alle beleggingen bij JOUW Pensioen zijn variabel en afhankelijk van het beursklimaat. JOUW Pensioen is dan ook niet geschikt voor mensen die financieel afhankelijk zijn van het aanvullende pensioen of voor mensen die geen beleggingsrisico willen lopen. Kun je en wil je het risico van variabele uitkeringen echter dragen, dan biedt JOUW Pensioen een zeer interessant alternatief.