Deflatie gevaar

Het zat er al een tijdje aan te komen, zeggen economen, maar door de coronacrisis bevinden we ons nu dichtbij een periode van deflatie. Deflatie betekent dat de prijzen langere tijd niet stijgen, maar dalen. Dat lijkt natuurlijk in eerste instantie aantrekkelijk voor ons consumenten, omdat we meer product en dienst voor ons geld ontvangen. Maar er zijn behoorlijk nadelige gevolgen verbonden met deflatie.

Een van de meest verraderlijke aspecten van deflatie is: in het begin voelt het best lekker aan. Veel goederen en diensten worden goedkoper. Maar dan komen de nadelige gevolgen. In de eerste plaats is er een goede kans dat consumenten hun aankopen gaan uitstellen. Vooral bij grotere aankopen zullen consumenten eerder in de verleiding komen nog wat te wachten. Omdat ze ervan uitgaan dat ze later hetzelfde product of dienst voor minder geld kunnen krijgen. Als aankopen uitgesteld worden, heeft dat forse gevolgen voor de economie. Er ontstaat dan namelijk een negatieve spiraal: winkels verkopen minder, waardoor zij minder afnemen bij fabrikanten. De productie van fabrikanten zal afnemen, waardoor er minder werknemers nodig zijn en er ontslagen kunnen vallen. Deze ontslagen werknemers hebben minder te besteden en geven daardoor nog minder uit. En daar is de negatieve spiraal.

Schulden krijgen meer waarde

Verder zorgt deflatie voor een stijging van de zogeheten reële rente, dat is de rente na aftrek van de inflatie. Hierdoor krijgen schulden als het ware meer waarde, meer ‘gewicht’. Deflatie is daarmee zeer nadelig voor mensen die schulden hebben, zoals hypothecaire leningen. Maar ook bedrijven zullen minder gaan lenen om te investeren. En dat brengt opnieuw schade toe aan de economie. Daarnaast zullen overheden met een hoge schuldenlast in de problemen komen.

Vraaguitval

Door de coronacrisis besteden consumenten minder, vraaguitval dus. De komende tijd zal duidelijk worden of we ‘met zijn allen’ deflatie kunnen voorkomen. Een goed werkend vaccin tegen corona kan het algehele vertrouwen en de economische activiteit een flinke boost geven. Waardoor de vraag van consumenten weer wordt aangejaagd en het gevaar van deflatie afneemt. Laten we daarom hopen dat de bemoedigende berichten over de ontwikkelingsfase zullen uitmonden in goed werkende vaccins.