Corona en de hulp die aangeboden wordt

De coronapandemie hakt er natuurlijk economisch flink in, ook in Nederland. Er zijn al verschillende – en een groeiend aantal – regelingen om mensen te helpen die worden geraakt door de impact van de crisis. Wij zetten enkele noodregelingen op een rij.

Pauze bij betalen hypotheek

Veel banken en andere hypotheekverstrekkers geven de mogelijkheid de maandelijkse hypotheeklasten te verlagen of op te schorten. Grootbanken als ABN Amro, ING en Rabobank bieden nu doorgaans drie en soms zes maanden uitstel van betaling van de hypotheeklasten. Uiteindelijk dient natuurlijk wel alsnog het verschuldigde bedrag te worden betaald.

Milder voor mensen met schulden

Dit is niet echt een officiële noodregeling, maar meer de houding van de overheid. Mensen met schulden worden nu minder hard aangepakt. Zo is bijvoorbeeld deurwaarders gevraagd terughoudend om te gaan met beslagleggingen. Het gevolg is dat de overheid duidelijk minder minder beslag legt bij schulden op banktegoeden, salaris en woningen.

Verlenging tijdelijke huurovereenkomsten

Het kan tijdens de coronacrisis lastiger zijn om een nieuwe woning te vinden. Daarom is er een spoedwetsvoorstel aangenomen waarin staat dat tijdelijke huurovereenkomsten met maximaal drie maanden verlengd kunnen worden. Daarnaast hebben verschillende verhuurorganisaties – samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken – afgesproken om in deze tijd huisuitzettingen in verband met huurachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen.

Kinderopvang

Er is een regeling in de maak voor ouders die tijdens de – door corona – gedwongen sluiting van de kinderopvang de rekeningen voor de opvang hebben doorbetaald. Voor hen komt er een aparte compensatieregeling.

Aanvullend sociaal pakket

Door de coronacrisis verloren al flink wat Nederlanders hun baan en dat zal de komende tijd waarschijnlijk nog meer gebeuren. Om deze Nederlanders te ondersteunen en begeleiden, wordt door het kabinet € 1,4 miljard uitgetrokken. Zo worden er regionale teams die hulp moeten bieden opgetuigd en komen er voor cursussen ter verbetering van de reken- en taalvaardigheden. Ook komen er vanuit gemeentes extra mogelijkheden voor coaching, advies en bij- of omscholing.

Daarnaast kan sinds kort iedereen van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd – met een relatie tot de arbeidsmarkt – aanspraak maken op de subsidieregeling ‘NL leert door’. Daarmee kun je bijvoorbeeld gratis – online – scholing volgen om een specifieke vaardigheid te leren, of loopbaanadvies ontvangen. Dit zou al vanaf december dit jaar mogelijk moeten zijn.