Veel Nederlanders hebben een waaier aan verzekeringen lopen. Misschien vormen al die verzekeringen met elkaar een noodzakelijk ‘setje’. Maar regelmatig blijkt dat veel Nederlanders oververzekerd zijn. En aangezien verzekeringen flink kunnen bijdragen aan de vaste lasten is het de moeite waard om alle polissen regelmatig te checken. Hieronder een aantal zaken om op te letten.

1. Verzeker je niet voor risico’s die je zelf kunt dragen

Sommige verzekeringen zijn natuurlijk simpelweg verplicht. Zoals je zorgverzekering, een WA-verzekering voor autobezitters en een opstal- en overlijdensrisicoverzekering voor huizenbezitters. Dan zijn er verzekeringen die je noodzakelijk kunt noemen. Hoe noodzakelijk hangt dan natuurlijk af van iemands persoonlijke situatie. Een vuistregel daarbij is: dek je alleen in tegen risico’s die je absoluut niet of heel moeilijk kunt dragen. Dan blijkt een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering natuurlijk noodzakelijk. Daarmee ben je gedekt voor schade die jij of je gezinsleden een ander per ongeluk toebrengen. Zowel letselschade als materiële schade zijn gedekt.

Ook een inboedelverzekering lijkt voor veel mensen toch wel noodzakelijk. Omdat als er iets met je spullen gebeurt, bijvoorbeeld door brand of forse waterschade, je vaak een forse kostenpost hebt. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers lijkt tevens tot de categorie ‘noodzakelijk’ te horen.

Maar wat te denken van een rechtsbijstandsverzekering? Hoe groot acht je de kans op een juridisch geschil in de toekomst? Dan heb je nog verzekeringen die je zeker zal benutten, maar waarbij de dekking zodanig gemaximeerd is dat je waarschijnlijk beter zelf de kosten kan dragen. Bijvoorbeeld een tandartsverzekering. Een uitvaartverzekering is weer om andere redenen doorgaans niet zo’n slimme keuze. Omdat je jaren en jaren spaart bij een instelling die flink daaraan verdient. Je kan dan beter het bedrag zelf bij elkaar sparen of beleggen.
En dan heb nog verzekeringen die meestal meer kosten dan ze opleveren. Voorbeelden daarvan zijn een dieren- of smartphoneverzekering.

2. Wees alert op uitsluitingen en eigen risico van je verzekering

Een verzekering is alleen zinvol als je er ook succesvol een beroep op kunt doen. Met name dierenverzekeringen hebben zoveel uitsluitingen dat je je kan afvragen of ze hoe dan ook zinvol zijn. Vergeet ook niet de verzekerde waarde en de hoogte van het eigen risico na te gaan.

3. Wees alert op overlap bij verzekeringen

Overlap in verzekeringen is natuurlijk ook iets dat je liever voorkomt. Een bekend voorbeeld is de basispolis en eventuele aanvullende verzekering waarmee je ziektekosten in het buitenland gedekt zijn, met daarnaast een overbodige reisverzekering met medische dekking.

4. ‘Onderhoud’ je verzekeringen

Haal je verzekeringen af en toe eens ‘tevoorschijn’ en neem ze door. Check bij een verlenging van een verzekering of de polisvoorwaarden zijn aangepast.
Ook een verandering in je persoonlijke situatie kan aanleiding zijn om je verzekeringen nog eens tegen het licht te houden. Soms kan de dekking ook omlaag. Is je auto bijvoorbeeld een aantal jaren ouder geworden, dan kun je overwegen om de allriskverzekering te schrappen. Bedenk ook dat de verzekeringsmarkt voortdurend verandert. Zo zijn de voorwaarden voor woonlastenverzekeringen – waarmee je je hypotheek kunt blijven betalen als je werkloos wordt of tijdelijk arbeidsongeschikt raakt – de laatste veel soepeler en interessanter geworden.

5. Vergelijk verzekeringen

Tenslotte, doe eens per jaar een check met het vergelijken van verzekeringen. Wellicht zijn er partijen die lagere premies, een lager eigen risico, een hogere dekking of gunstiger voorwaarden hanteren voor de verzekeringen die jij nodig hebt.