Je kent misschien nog wel de reclamespotjes van de fiscus van een aantal jaar geleden met de tekst: leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker. Al zie je deze spotjes niet meer, het Nederlandse belastingstelsel wordt wel degelijk nog steeds vereenvoudigd.

Twee belastingschijven

Zo hebben we vanaf 2020 een overzichtelijker stelsel met twee belastingschijven. Belastingplichtigen met een inkomen tot en met € 68.507,- gaan 37,35% belasting betalen. Voor inkomens daarboven is dit 49,50%. Daarnaast worden de arbeidskorting en de algemene heffingskorting extra verhoogd. Dat betekent dat iemand die rond € 25.000,- per jaar verdient er doorgaans circa € 375,- op vooruit gaat in 2020. Bij een inkomen van € 45.000,- per jaar ga je er € 640,- op vooruit en bij een inkomen van € 65.000,- ga je er € 680,- op vooruit.

Hypotheekrenteaftrek geleidelijk afgebouwd

Volgend jaar wordt de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verder afgebouwd voor hogere inkomens: meer dan € 68.507,-. Want er kan dan nog tegen maximaal 46% worden afgetrokken, 3% minder dan in 2019.

Verder daalt het eigenwoningforfaitpercentage voor woningen met een waarde tussen de € 75.000,- en € 1.090.000,- naar 0,60%. Een voorbeeld: voor iemand die in een huis met een WOZ-waarde van € 300.000,- woont daalt het forfait van € 1.950,- (vorig jaar) naar € 1.800,- (2020).

Zelfstandigenaftrek

Het kabinet wil de fiscale verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner maken. Daarom wordt de zelfstandigenaftrek de komende jaren stapsgewijs teruggebracht tot € 5.000,-. Per 1 januari dit jaar is de zelfstandigenaftrek verlaagd van € 7.280,- naar € 7.030,-.

Fiets van de zaak

Een fiets van de zaak is in 2020 veel aantrekkelijker geworden. Dit door de versimpeling van de fiscale fietsregeling voor woon-werkverkeer. Zo hoeft de werknemer niet zelf meer een fiets te kopen. De werkgever betaalt de fiets en doorgaans ook de kosten voor onderhoud en reparatie. De werknemer met een fiets van de zaak heeft dan een kleine bijtelling bij het salaris, waardoor je enkele euro’s per maand extra belasting betaalt.

Belastingvoordelen elektrische auto

Ook wordt elektrisch autorijden de komende jaren weer flink gestimuleerd. Zo blijven de huidige belastingvoordelen, die in 2021 zouden aflopen, de komende jaren grotendeels bestaan. Kopers en eigenaren van elektrische auto’s betalen bijvoorbeeld tot 2025 geen aanschafbelasting (bpm) en motorrijtuigenbelasting. Wel gaat de bijtelling voor zakelijke elektrische auto’s dit jaar omhoog: van 4% naar 8%. En om fijnstof stap voor stap terug te dringen, betalen eigenaren van een oudere dieselauto vanaf 1 januari 2020 een fijnstoftoeslag van 15% op de motorrijtuigenbelasting (wegenbelasting).

Wat vervuilender is, wordt zwaarder belast

Dit jaar gaat de belasting op aardgas omhoog en die op elektriciteit omlaag. Met de gedachte: wat vervuilender is voor het milieu wordt zwaarder belast. Voor huishoudens met een gemiddeld verbruik betekent dit dat het belastingdeel van de energierekening van huishoudens in 2020 met € 100,- daalt.