fbpx
Wij krijgen een 8.2 van onze klanten*

Documenten JOUW

Hieronder vind je alle downloads die betrekking hebben op JOUW Lijfrente, W&O Beleggingsfondsen en haar subfondsen.

JOUW Lijfrente

Voor JOUW Lijfrente is een Essentiële-informatiedocument opgesteld met daarin een beschrijving van het product, de doelstelling en voor wie het bedoeld is.

Aangezien JOUW Lijfrente de volgende 4 beleggingsopties kent is een generiek Essentiële-informatiedocument opgesteld:

  • W&O Bright New World
  • W&O Europees Aandelenfonds
  • W&O Europees Obligatiefonds
  • W&O Obligatie Plus Fonds

Deze beleggingsfondsen zijn subfondsen van het paraplufonds W&O Beleggingsfondsen.

Hieronder vind je alle overige downloads die betrekking hebben op deze beleggingsfondsen. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico’s. Tevens kun je hier de (half)jaarberichten, periodieke overzichten, en de documenten van de beheerder, juridisch eigenaar en bewaarder downloaden.

Paraplufonds W&O Beleggingsfondsen

W&O Bright New World

W&O Europees Aandelenfonds

W&O Europees Obligatiefonds

W&O Obligatie Plus Fonds

In veel documenten treft u de naam W&O Asset Backed Securities Fund aan, aangezien het fonds deze naam tot 15 november 2021 had. Vanaf genoemde datum is de naam gewijzigd in W&O Obligatie Plus Fonds.

Documenten beheerder

JOUW is de beheerder van de subfondsen van W&O Beleggingsfondsen. In voornoemd kader is JOUW in het bezit van een AIFMD-vergunning.

Documenten juridisch eigenaar

Stichting W&O Beleggingsfondsen heeft als enige taak het ten behoeve van de participanten fungeren als juridisch eigenaar van het fondsvermogen van de subfondsen van W&O Beleggingsfondsen.

Documenten bewaarder

CACEIS BANK, Netherlands Branch (voorheen KAS BANK N.V.) is een onafhankelijke bewaarder die het fondsvermogen van de subfondsen van W&O Beleggingsfondsen bewaart.

Op verzoek wordt een afschrift van deze documenten tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt.