Documenten JOUW Pensioen

Hieronder vind je alle downloads die betrekking hebben op JOUW Pensioen, W&O Beleggingsfondsen en haar subfondsen.

Voor de volgende producten:

  • JOUW Pensioen Opbouwen
  • JOUW Pensioen Uitkeren

Met twee beleggingsopties in de vorm van de volgende beleggingsfondsen:

  • W&O Europees Aandelenfonds
  • W&O Europees Obligatiefonds

Deze beleggingsfondsen zijn subfondsen van het paraplufonds W&O Beleggingsfondsen.

Voor het product:

  • JOUW Pensioen Offensief

Met één beleggingsoptie in de vorm van het volgende beleggingsfonds:

  • W&O Bright New World

Dit beleggingsfonds is een subfonds van het paraplufonds W&O Beleggingsfondsen.

Hieronder vind je alle overige downloads die betrekking hebben op deze beleggingsfondsen. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico’s. Tevens kun je hier de (half)jaarberichten, periodieke overzichten, en de documenten van de beheerder, juridisch eigenaar en bewaarder downloaden.

Paraplufonds W&O Beleggingsfondsen

W&O Europees Aandelenfonds

W&O Europees Obligatiefonds

W&O Bright New World

Documenten beheerder

JOUW Pensioen is de beheerder van de subfondsen van W&O Beleggingsfondsen. In voornoemd kader is JOUW Pensioen in het bezit van een AIFMD-vergunning.

Documenten juridisch eigenaar

Stichting W&O Beleggingsfondsen heeft als enige taak het ten behoeve van de participanten fungeren als juridisch eigenaar van het fondsvermogen van de subfondsen van W&O Beleggingsfondsen.

Documenten bewaarder

KAS BANK N.V. (voorheen KAS Trust & Depositary Services B.V.) is een onafhankelijke bewaarder die het fondsvermogen van de subfondsen van W&O Beleggingsfondsen bewaart.

Op verzoek wordt een afschrift van deze documenten tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt.