Documenten JOUW

Hieronder vind je alle downloads die betrekking hebben op JOUW Lijfrente, W&O Beleggingsfondsen en haar subfondsen.

Derdepijlerpensioenproduct JOUW Lijfrente

Voor het volgende product:

  • JOUW Lijfrente Opbouwen / Uitkeren

Met twee beleggingsopties in de vorm van de volgende beleggingsfondsen:

  • W&O Europees Aandelenfonds
  • W&O Europees Obligatiefonds

Deze beleggingsfondsen zijn subfondsen van het paraplufonds W&O Beleggingsfondsen.

Derdepijlerpensioenproduct JOUW Lijfrente

Voor het product:

  • JOUW Lijfrente Opbouwen / Uitkeren

Met één beleggingsoptie in de vorm van het volgende beleggingsfonds:

  • W&O Bright New World

Dit beleggingsfonds is een subfonds van het paraplufonds W&O Beleggingsfondsen.

Hieronder vind je alle overige downloads die betrekking hebben op deze beleggingsfondsen. Deze documenten bezitten informatie over het product, de kosten en de risico’s. Tevens kun je hier de (half)jaarberichten, periodieke overzichten, en de documenten van de beheerder, juridisch eigenaar en bewaarder downloaden.

Paraplufonds W&O Beleggingsfondsen

W&O Bright New World

W&O Europees Aandelenfonds

W&O Europees Obligatiefonds

Documenten beheerder

JOUW is de beheerder van de subfondsen van W&O Beleggingsfondsen. In voornoemd kader is JOUW in het bezit van een AIFMD-vergunning.

Documenten juridisch eigenaar

Stichting W&O Beleggingsfondsen heeft als enige taak het ten behoeve van de participanten fungeren als juridisch eigenaar van het fondsvermogen van de subfondsen van W&O Beleggingsfondsen.

Documenten bewaarder

KAS BANK N.V. (voorheen KAS Trust & Depositary Services B.V.) is een onafhankelijke bewaarder die het fondsvermogen van de subfondsen van W&O Beleggingsfondsen bewaart.

Op verzoek wordt een afschrift van deze documenten tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt.