AOW-leeftijd tot 2027 niet verder oplopend

De rekenmeesters van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben alle cijfers eens op een rij gezet. En daaruit komt naar voren dat de AOW-leeftijd tot 2027 niet verder zal oplopen dan 67 jaar. Daarna zal deze naar verwachting wel weer gaan stijgen.

De rekenmeesters van De AOW-leeftijd wordt vastgesteld aan de hand van de prognose van de levensverwachting van 65-jarigen. En omdat we steeds ouder worden, stijgt ook de leeftijd waarop we een AOW-uitkering krijgen. Op basis van de meest recente prognose van het CBS stijgt de AOW-leeftijd in 2024 naar 67 jaar. In 2025 en 2026 wordt deze leeftijd bevroren. In de jaren erna zal deze weer stijgen, aan de hand van de CBS-prognose.

Zeven jaar langer

Onze levensverwachting stijgt al decennialang. In 1950 leefden 65-jarigen gemiddeld nog 14,3 jaar en werden zij dus gemiddeld ruim 79 jaar. Nu is dat bijna zeven jaar langer. Maar de komende jaren stijgt de levensverwachting niet. Want de Nederlander die in 2027 65 wordt, heeft gemiddeld nog ongeveer 20,93 jaar te leven en wordt dus bijna 86 jaar oud. Die levensverwachting wijkt nauwelijks af van de prognose van 2020 (20,94 jaar). Vandaar dat de AOW-leeftijd tot dat jaar niet stijgt.

Corona-effect tijdelijk

De oplopende levensverwachting gaat sowieso wat grillig. Zo nam de levensverwachting tussen 2012 en 2018 minder snel toe. In 2019 trad een versnelling in. Echter, in 2020, toen de coronapandemie uitbrak en bijna 17.000 meer mensen overleden dan het jaar ervoor, daalde de levensverwachting voor 65-jarigen weer van 20,1 jaar naar 19,5 jaar. Het CBS gaat er echter van uit dat het corona-effect tijdelijk is. Want in het verleden was de levensverwachting na jaren met een bovengemiddelde sterfte – zoals na de Spaanse griep en de Tweede Wereldoorlog – doorgaans weer snel terug op het oude niveau. Daarom wijkt de jongste prognose nauwelijks af van de prognose die het CBS maakte vóór de coronapandemie uitbrak.

Hieronder de AOW-leeftijden tot 2027