7 misverstanden over pensioen

Het is slim zo vroeg mogelijk te beginnen om een vermogen op te bouwen voor later. Vooral nu de hoogte van onze toekomstige pensioenen door het nieuwe pensioenstelsel veel meer onzekerheden kent. Goed inzicht in de pensioenmaterie kan helpen de juiste beslissingen te nemen. Daarom zetten we hier een aantal misverstanden op een rij.

Misverstand 1: als ik werk bouw ik automatisch pensioen op

Niet iedereen in loondienst bouwt een pensioen op via zijn werkgever. Er zijn namelijk ook bedrijven zonder pensioenregeling. Ondernemers bouwen sowieso niet automatisch pensioen op: zij moeten dit zelf regelen. Als je nog geen pensioen opbouwt is het verstandig om snel in actie te komen. Je kunt pensioen opbouwen door te sparen of te beleggen. Ook sparen of beleggen via een lijfrente is een mogelijkheid.

Misverstand 2: straks heb ik 70% van mijn laatstverdiende salaris nodig

Dat is een vaak gehanteerde vuistregel: dat je ongeveer 70% van je huidige salaris nodig hebt om van rond te kunnen komen als je met pensioen gaat. Maar dat is voor iedereen anders. Als je bijvoorbeeld een huis hebt zonder hypotheek als je met pensioen gaat, heb je uiteraard minder nodig dan wanneer je nog een pittige hypotheek hebt lopen. Dus, het is inderdaad een vuistregel, die 70%, maar ook niet meer dan dat.

Misverstand 3: pensioen dat ik opbouw via mijn werkgever is toereikend

Die 70% van het huidige brutoloon, waarover het hierboven ging, halen veel werknemers niet. Als je bijvoorbeeld vaak van baan bent gewisseld, een poosje werkloos bent geweest of part-time hebt gewerkt, haal je die 70% sowieso niet. Bovendien hebben de meeste pensioenfondsen jarenlang afgezien van indexatie (een aanpassing van de pensioenrechten aan prijsstijgingen). Hoe dan ook verandert er straks veel in het nieuwe pensioenstelsel. Want hoeveel je opbouwt gaat afhangen van je inleg en de beleggingsresultaten. Die kunnen grillig zijn, met flinke extra rendementen en dus extra pensioen, of wat mindere resultaten. De onzekerheid neemt dus toe. Er is straks geen garantie meer, maar een ‘verwacht pensioen’. Wil je weten wat je opbouwt? Kijk dan op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Misverstand 4: voor een mooi pensioen moet ik veel geld inleggen

Dat is zeker waar als je pas enkele jaren voor je pensionering gaat beginnen met beleggen en je een flink pensioentekort hebt. Dan zul je flinke bedragen opzij moeten leggen. Maar als je tijdig start, hoef je maandelijks zeker geen absurde bedragen in te leggen, om toch een mooi pensioen op te bouwen. Als je nog een flinke tijd te gaan hebt tot je pensioen profiteer je ook van het zogeheten rente-op-rente-effect. Omdat je dividend, coupons en beleggingswinsten kunt herbeleggen. Over een langere tijd kan dat behoorlijk aantikken.

Misverstand 5: mijn partner krijgt automatisch een uitkering als ik overlijd

Wanneer dat onverhoopt gebeurt, de dood van een partner, komen veel nabestaanden financieel van een koude kermis thuis. Er bestaat wel een ANW-uitkering, een basisuitkering voor nabestaanden waarvoor iedereen automatisch is verzekerd. Die is maximaal 70% van het nettominimumloon. Maar belangrijker is dat velen er niet voor in aanmerking komen. Zo mag je bijvoorbeeld nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt. Om in aanmerking te komen, dien je ook een kind van onder de 18 jaar te hebben of voor 45%  arbeidsongeschikt zijn verklaard. Verreweg de meeste nabestaanden ontvangen dan ook niets uit de ANW-uitkering.

Misverstand 6: als ik met pensioen ga, krijgt mijn vrouw (of man) partnerpensioen

De term ‘partnerpensioen’ leidt vaak tot misverstanden. Omdat nogal eens gedacht wordt dat het een uitkering is die je partner ontvang zodra jij met pensioen gaat. Maar het is anders. Een partnerpensioen -ook wel nabestaandenpensioen genoemd- is een bedrag dat levenslang wordt uitgekeerd aan je partner als jij overlijdt. Jouw ouderdomspensioen wordt dan dus omgezet in een pensioen voor je partner. Voorwaarde is wel dat je deelnemer bent van een pensioenfonds.

Misverstand 7: ook bij samenwonen heeft de partner recht op partnerpensioen

Er gelden een paar strenge voorwaarden voor partnerpensioen. Zo moet je een samenlevingsovereenkomst hebben opgesteld en je partner officieel hebben aangemeld bij het pensioenfonds als begunstigde Woon je samen en wil je je partner verzorgd achterlaten, kijk dan bij je pensioenfonds naar de voorwaarden.