6 misverstanden over het pensioen

Uit onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse werknemers nauwelijks financieel is voorbereid op later. 25% geeft aan te weinig kennis te hebben over het pensioenstelsel en bijna een derde heeft geen idee hoe hoog de pensioenuitkering eigenlijk zal worden. Pensioen blijft voor veel mensen dus nog steeds iets dat zo ‘veraf’ is dat er onvoldoende over wordt nagedacht. Natuurlijk is het wel degelijk slim om je er wel in te verdiepen. Om zo een mooi vermogen op te bouwen voor later. In dit artikel 6 misverstanden over pensioen.

 

1. Als ik werk, bouw ik automatisch pensioen op

Nee, dat klopt niet. Zzp’er en ondernemers moeten zelf hun pensioen regelen. En zelfs niet iedereen in loondienst bouwt een pensioen op via zijn werkgever, want er zijn ook bedrijven zonder pensioenregeling. Bouw jij geen pensioen op, dan is het verstandig om snel in actie te komen.

2. 70% van laatstverdiende salaris

De vaak gehanteerde vuistregel is dat je ongeveer 70% van je huidige salaris nodig hebt om van rond te kunnen komen als je met pensioen gaat. Maar dat hangt uiteraard nauw samen met je financiële situatie. Zo verkeren vele Nederlanders die met pensioen gaan in een voordeliger situatie omdat ze een afbetaald koophuis hebben. Dat is natuurlijk een heel andere situatie dan wanneer je in huurwoning zit of nog een hypotheek hebt lopen.

3. Het pensioen dat ik via mijn werkgever opbouw is voldoende

Veel mensen denken dat als ze via hun werkgever pensioen opbouwen ze wel op een goed pensioen – die circa 70% van het laatst genoten salaris – uitkomen. In de praktijk is dat vaak niet zo. Sommige pensioenregelingen zijn bijvoorbeeld kariger dan andere. Ook hebben steeds meer werknemers wisselingen in hun arbeidsverleden, hetgeen vaak ongunstig uitpakt voor je pensioenopbouw. Check daarom tijdig of je voldoende pensioen opbouwt. Hoe eerder je dat doet, des te meer je nog mogelijkheden hebt om zelf wat extra op te bouwen.

4. Als ik zelf beleg moet ik forse bedragen inleggen voor een comfortabele oude dag

Dat is zeker waar als je pas enkele jaren voor je pensionering gaat beginnen met beleggen om je pensioen-gat te dichten. Als je ruim van tevoren begint met beleggen, kun je ook met een geringere inleg een mooie pensioenpot opbouwen.

5. Als ik met pensioen ga, krijgt mijn partner partnerpensioen

Er zijn geregeld misverstanden rond de term ‘partnerpensioen’. Sommigen denken dat je automatisch ook pensioen krijgt als je partner met pensioen gaat, of vice versa. Dat is echter een misverstand. Partnerpensioen gaat om een uitkering die levenslang wordt uitgekeerd aan de achterblijver als diens partner overlijdt. Waarbij bovendien nog de voorwaarde is dat de overleden partner deelnemer was van een pensioenfonds.

6. Als ik samenwoon heeft mijn partner ook recht op partnerpensioen

Niet automatisch, er zijn enkele belangrijke voorwaarden. Zo moet er een samenlevingsovereenkomst zijn opgesteld en moet ook je partner officieel zijn aangemeld als begunstigde bij het pensioenfonds.