5 tips voor je belastingaangifte

Vanaf 1 maart dit jaar is het mogelijk om aangifte te doen van je belasting over 2022. Hoe zorg je dat je niet meer belasting betaalt dan nodig? Hier 5 tips:

1. Belastingvrij schenken aan (klein) kind

Door te schenken aan je (klein)kind bespaar je erfbelasting in de toekomst. Je mag aan elk van je kinderen € 6.035 belastingvrij schenken. Eén keer in hun leven mag dat zelfs € 28.947 zijn. Een van de voorwaarden is dat je kind (of diens partner) tussen de 18 en 40 jaar oud is. Gebruikt je kind – tussen de 18 en 40 jaar oud – het bedrag (grotendeels) voor een dure studie? Dan kun je belastingvrij schenken tot € 60.298. Een grootouder mag in 2023 per kleinkind maximaal € 2.418 belastingvrij schenken. De leeftijd van het kleinkind maakt niet uit.

2. Wees je bewust van je aftrekposten

Vaak kun je meer aftrekken in je belastingaangifte dan je dacht. Door een goede administratie bij te houden van bijvoorbeeld de ritten – de kosten voor je brandstof, verzekering, motorrijtuigenbelasting en afschrijvingen – naar een arts of ziekenhuis kom je al een eind, deze zijn namelijk aftrekbaar van de belastingen. Noteer ook je kilometerstand aan het begin en het einde van het jaar. Zo kun je de kilometerprijs van jouw auto berekenen. Die ligt vaak hoger dan de € 0,19 per kilometer die je anders kunt opvoeren als aftrekpost.
Ook schulden – zoals een lening voor een auto, rood staan bij de bank, toeslagen die je moet terugbetalen, schuld voor de financiering van een vakantiehuis, een bedrag van het persoonsgebonden budget dat je moet terugbetalen en erfbelasting die je nog verschuldigd bent – vormen een interessante aftrekpost. Er geldt wel een drempel van € 3.200, of het dubbele als je een fiscale partner hebt. Neem in ieder geval de lijst met aftrekposten in de belastingaangifte zorgvuldig door en vergeet ook niet om het bewijs van de aftrekpost te bewaren. Zoals de factuur of een print of kopie van het bankafschrift met de aftrekpost.

3. Pensioensparen via lijfrente

Met de beoogde invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) per 1 juli 2023 (die dan met terugwerkende kracht – vanaf 1 januari 2023 – te benutten is), ontstaat er een flinke verruiming als het gaat om de maximale lijfrenteaftrek. Die gaat van 13,3% van de premiegrondslag naar 30%: meer dan een verdubbeling. Dit betekent dus een aanzienlijke verhoging van het bedrag dat je jaarlijks fiscaal vriendelijk in je aanvullende pensioenpot kunt storten. Waardoor je zeer waarschijnlijk later ook een hogere uitkering tegemoet kunt zien.

4. Combinatiekorting

Mensen met kinderen jonger dan 12 jaar die werkzaam zijn buiten de deur, hebben recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit bedrag kan oplopen tot ruim € 2.534 per jaar. Doe dus altijd aangifte, ook als je de minstverdienende partner bent, want juist dan kun je aanspraak maken op de combinatiekorting. Het zou zonde zijn om dit te laten liggen.

5. Zorgtoeslag

De maximale zorgtoeslag, een tegemoetkoming in de zorgkosten, is in 2023 flink gestegen. Ook de inkomensgrenzen zijn omhoog gegaan. Hierdoor krijgen rechthebbenden dit jaar dus niet alleen meer toeslag, maar komen er dus ook veel meer mensen in aanmerking voor de zorgtoeslag. Dus controleer goed of jij ook aanspraak kunt maken op deze toeslag.