Monthly Archives mei 2019

Afgelopen zondag was Martijn Meijer van de dienstverlening JOUW Pensioen te gast in het tv-programma Business Class op RTLZ. Met Harry Mens sprak hij onder meer over de mogelijkheid om door te beleggen met je lijfrentekapitaal na de uitkerende fase. JOUW Pensioen is een van de weinige partijen waar dit kan. Dat biedt uitzicht op meer rendement en dus ook op meer pensioen. In geval van overlijden gaat het kapitaal bovendien voor 100% naar de nabestaanden. Bekijk de uitzending terug

Read More

Henk Folkers, financieel expert, merkt dat veel Nederlanders het oversluiten van hun hypotheek snel als ‘gedoe’ ervaren. Zelfs als er flinke besparingen mogelijk zijn. De eerste tip van Folkers is dan ook eigenlijk om toch te proberen je over de tegenzin heen te zetten. Hij ziet grofweg twee groepen voor wie oversluiten interessant kan zijn.

Folkers: ‘’Ten eerste een forse groep Nederlanders met maximaal € 50.000,- spaargeld en met een hypotheek van € 200.000,- tot € 300.000,- en een rente nu van rond de 4%. Daarbij ga ik uit van een resterende looptijd van minimaal tien jaar. Dan gaat het al snel om een derde van de ‘modale Nederlanders’ met een hypotheek. En dan neem ik alle mitsen en maren mee, zoals uiteraard advieskosten en boeterente. Waarbij ik dan in aanmerking neem dat je bij veel hypotheken 20% per jaar boetevrij kan aflossen. Die aflossing en boeterente kan je dan eventueel mee financieren in je nieuwe hypotheek. Al met al loopt het bedrag dat je dan over de looptijd van je hypotheek kan besparen al snel op tot duizenden euro’s.’’

 

Vermogen vanaf €200.000,-

De tweede groep waarvoor Folkers mogelijkheden ziet om te besparen op hun hypotheekkosten zijn de wat meer vermogende Nederlanders. ‘’Met een vermogen – bijvoorbeeld in aandelen – vanaf €200.000,- kan het interessant worden om je hypotheek onder te brengen in box 3. Dat kan zelfs al interessant zijn als je huidige hypotheekrente circa 2-1/2 procent of hoger is. Dan laat je dus de hypotheekrenteaftrek voor wat ie is, om daarmee heffing over je vermogen te voorkomen. Het lastige is wel dat weinig geldverstrekkers hypotheek in box 3 willen verstrekken.’’

Verder heeft Folkers nog 3 tips om op een andere wijze eventueel een lagere rente te verkrijgen. “Veel mensen hebben levensverzekeringen lopen. Het kan slim zijn daar eens goed naar te kijken en eventueel de polis te verpanden als extra zekerheid voor de hypotheekverstrekker. Dat kan tot een lagere rente leiden. Verder is het voor mensen die huizen bezitten in regio’s waar de gemiddelde huizenprijs flink is gestegen de moeite waard om eens de hypotheekvertrekker te benaderen. Want als de waarde flink is gestegen boven het bedrag van de hypotheek kan je een lagere rente bedingen. Vaak vragen geldverstrekkers dan wel een taxatierapport. Tenslotte geldt ook dat wanneer je je huis zodanig verbouwd hebt dat de waarde flink is gestegen, je eventueel een lagere hypotheekrente zou kunnen bedingen bij je geldverstrekker.’’

Read More

Je moet er natuurlijk niet aan denken maar wat gebeurt er met je opgebouwde kapitaal voor een pensioenuitkering als je komt te overlijden. Vaak is het zo geregeld dat het geld dan vervalt aan de verzekeringsmaatschappij, en niet aan jouw nabestaanden. Het is echter eenvoudig om over te stappen naar een aanbieder die het geld niet in eigen zak steekt maar uitbetaald aan de erfgenamen. Check daarom je polis om uit te zoeken hoe dat zit. Of maak gebruik van onze Polis Check. Upload jouw polis en wij zoeken het voor je uit. Gratis en vrijblijvend.

Read More

Een onderwerp dat bij familiebijeenkomsten nogal eens ter tafel komt is schenkingen. Want het is toch prettig om – als je het kan missen – je kinderen of kleinkinderen financieel te ondersteunen. En als dat fiscaal slim kan, is het extra leuk. Dat kan ook dit jaar. Dat kan zelfs oplopen tot €102.000,-.

Het criterium is: als er geen sprake is van een tegenprestatie is het een schenking. En valt het onder de schenkbelasting. Die moet worden betaald over het bedrag van de schenking. Maar er zijn interessante vrijstellingen. En bij schenken zie je hetzelfde als bij erfbelasting. Namelijk dat de vrijstellingen niet voor iedereen even groot zijn en het belastingtarief niet voor iedereen gelijk. Meestal geldt hoe ‘verder weg’ des te ‘duurder’: bij een schenking aan een oom is het belastingtarief hoger dan als er wordt geschonken aan dochterlief of zoonlief.

Eigen woning

Maar daarbij is er wel een belangrijke uitzondering, namelijk als de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning. De begunstigde kan dan zelfs de buurjongen zijn. Als de ontvanger van de schenking maar jonger is dan 40 jaar. Want dit jaar mag €102.010,- belastingvrij worden geschonken, op voorwaarde dat de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning. In dit geval gaat het dus om de leeftijd en niet om de verwantschap.

Op een rijtje, schenkbelasting 2019

  • Kinderen: €5.427,- jaarlijks
  • Kinderen: 18 tot 40 jaar, €26.040 (vrij besteedbaar) tot €54.246 eenmalig (dure studie)
  • Kinderen: 18 tot 40 jaar, aansluitend op 2017 tot €100.000,-, aansluitend op 2018 tot €100.800,-, anders €102.010,- (dit alles voor de eigen woning)

Overige ontvangers van een schenking, jonger dan 40 jaar en besteding aan de eigen woning tot €100.000,- aansluitend op 2017, aansluitend op 2018 tot €100.800,-, anders €102.010,- (dit alles voor de eigen woning).

Overige ontvangers van een schenking, ook kleinkinderen, €2.173,- jaarlijks.

Read More