15 – financiële – veranderingen in 2022

Ieder jaar brengt weer veranderingen in het belastingrecht en bij andere regelingen. We lichten er 15 uit.

1. Een lager tarief in de eerste belastingschijf

Het belastingtarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting is een tikje lager geworden: 37,07% in plaats van 37,1%.

2. Tevens minder vermogensbelasting

De vrijstelling voor de vermogensbelasting gaat met € 650 omhoog naar € 50.650 (het dubbele als je een fiscaal partner hebt). Verder gaat het fictieve rendement – waarover de fiscus belasting heft – wat omlaag.

3. Verschillende belastingkortingen gaan omhoog

Ook gaan verschillende kortingen op de inkomstenbelasting (heffingskortingen) omhoog. Zoals de algemene heffingskorting, arbeidskorting en ouderenkorting.

4. NHG-grens gaat verder omhoog

Door de stijging van de huizenprijzen gaat tevens de grens voor een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) verder omhoog, met € 30.000 naar € 355.000. Verder daalt de premie die je voor een NHG-lening moet betalen – borgtochtprovisie – van 0,7% naar 0,6%.

5. Minder fijn; hypotheekrenteaftrek wordt verder afgebouwd

Het maximale percentage waartegen je de hypotheekrente kan aftrekken, gaat komend jaar omlaag, van 43% naar 40%. Overigens merk je daar alleen iets van als je in de bovenste schijf van de inkomstenbelasting valt. Fijner zal worden gevonden dat het eigenwoningforfait (een bijtelling voor de inkomstenbelasting) voor de meeste huizen omlaag gaat, van 0,50% naar 0,45%.

6. Andere aftrekposten, zoals partneralimentatie

Ook bij andere aftrekposten – bijvoorbeeld alimentatie en de zelfstandigenaftrek voor ondernemers – daalt het maximale aftrek-percentage met 3% naar 40%.

7. Studiekosten niet meer aftrekbaar

Studiekosten aftrekken van je belastbaar inkomen mag dit jaar niet meer. Daarvoor in de plaats is het zogeheten STAP-budget (Stimulering Arbeidsmarkt Positie) gekomen. Dat is een subsidie – maximaal € 1.000 – voor het volgen van een training, cursus of opleiding.

8. Fiscale voordeel van elektrische leaseauto’s neemt verder af

De bijtelling voor elektrische leaseauto’s wordt weer flink verhoogd, van 12% naar 16%. En als je een auto koopt met een cataloguswaarde van meer dan € 35.000, dan geldt over het bedrag dat boven deze grens uitkomt de hogere bijtelling van 22%. Vorig jaar was die grens nog € 40.000.

9. Hogere WOZ-waarde

Voor verschillende belastingen (de OZB van de gemeente en de erf- en schenkbelasting) wordt gekeken naar de WOZ-waarde van je huis. Hoe hoger deze waarde, hoe meer belasting je moet betalen. Door de forse stijging van de huizenprijzen, wordt gerekend op een gemiddelde stijging van de WOZ-waarde van 8,5 tot 9,5%.

10. Gemeentebelastingen gemiddeld met 2,1% omhoog

Huiseigenaren betalen dit jaar gemiddeld bijna € 851 aan onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffen- en rioolheffing, 2,1% meer dan in 2021.

11. Basisverzekering ziektekosten gemiddeld € 48 duurder

De basisverzekering kost dit jaar gemiddeld € 48 meer dan in 2021. Het eigen risico blijft net als vorig jaar € 385.

12. De extra schenkingsvrijstelling wordt teruggedraaid

Afgelopen jaar mocht je – vanwege de coronacrisis – eenmalig € 1.000 extra schenken. Dat voordeel is er nu niet meer. Als ouder mag je je kind komend jaar € 5.677 belastingvrij schenken. Voor overige schenkingen is de eerste € 2.274 vrijgesteld.

13. AOW-leeftijd gaat met drie maanden omhoog

In 2021 was de AOW-leeftijd bevroren, maar dit jaar gaat deze met drie maanden omhoog naar 66 jaar en zeven maanden.

14. Mogelijk aanspraak op thuiswerkvergoeding

Als je noodgedwongen regelmatig thuis werkt vanwege de coronapandemie, dan kun je je werkgever vragen om een tegemoetkoming in de extra kosten die je maakt. Voor bijvoorbeeld koffie en thee, de elektriciteitsrekening en wc-papier. Werkgevers mogen hiervoor een onbelaste vergoeding betalen van maximaal € 2 per dag.

15. Hogere boetes bij te hard rijden

De boetes voor te hard rijden gaan komend jaar met 2% omhoog. Niet heel veel, maar bij sommige verkeersovertredingen stijgen de boetes veel forser. Zo moet je nu als je achter het stuur wordt betrapt met je smartphone in je hand € 350 betalen, tegen € 250 vorig jaar.