10 belastingtips

Voor veel mensen is de belastingaangifte een klusje waar ze tegen op zien. Misschien dat de volgende 10 tips, ofwel reminders, een mooie duw in de rug zijn bij dit karweitje.

1. Aftrekposten eigen woning

De hypotheekrente trek je uiteraard af van je inkomen in box 1. Als je daarnaast vorig jaar kosten hebt gemaakt om een hypotheek te krijgen of over te sluiten, zijn deze ook aftrekbaar. Zoals taxatie- en advieskosten, notariskosten voor de hypotheekakte, afsluitprovisie en de kosten voor de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie. Ook aftrekbaar is de eventuele boeterente bij rentemiddeling of oversluiten van de hypotheek.

2. Schulden opgeven bij belasting

Als je vermogen op 1 januari 2020 hoger was dan € 30.846, dan moet je hierover vermogensbelasting betalen in box 3. Maar je mag eventuele schulden hiervan aftrekken. Daarbij horen ook de bedragen die je eventueel rood stond op je rekening, want ook dit telt mee als schuld.

3. Denk ook aan de groene beleggingen

Wanneer je in een officieel erkend groenfonds belegt, krijg je een extra vrijstelling voor de vermogensbelasting. Deze is € 59.477 (het dubbele met een fiscaal partner). Bovendien krijg je nog een korting op de inkomstenbelasting van 0,7% over het saldo op deze groenrekening tot € 59.477(of dubbel zoveel met een fiscaal partner).

4. Goede doelen aftrekken van je inkomsten

Donaties aan goede doelen mag je aftrekken van je inkomen. Voorwaarde is dat het goede doel door de fiscus is erkend als Algemeen Nut en dat je giften tezamen hoger zijn dan 1% van je drempelinkomen.

5. Ouderalimentatie als aftrekpost

Je mag betaalde partneralimentatie aftrekken van je inkomen, tegen maximaal 46%. Soms zijn ook de afkoopsom van alimentatie aan je ex-partner en het opgegeven eigenwoningforfait aftrekbaar. Betaalde kinderalimentatie is niet aftrekbaar.

6. OV, vast bedrag aftrekken

Als je met het openbaar vervoer naar je werk reist, mag je hiervoor een vast bedrag aftrekken, maar alleen als de afstand groter is dan 10 kilometer. Als je door de coronapandemie veel thuis hebt gewerkt en je OV-abonnement nog doorloopt, kun je dit nog altijd aftrekken, zolang het abonnement doorliep.

7. Overige aftrekposten

Vergeet niet je studiekosten voor een studie of cursus voor je werk of een toekomstig beroep af trekken. Het lesgeld en verplichte leermiddelen mag je aftrekken. Er geldt een drempel van € 250.

Ook mag je zorgkosten aftrekken die niet worden vergoed. Zoals de rekening van de tandarts of de fysiotherapeut waarvoor je je niet apart hebt verzekerd. Ook voorgeschreven medicijnen, een voorgeschreven dieet en sommige hulpmiddelen, zoals een gehoorapparaat, mag je aftrekken.

8. Aftrekposten verdelen

Als je een fiscaal partner hebt, mag je aftrekposten – zoals de hypotheekrente, zorgkosten, studiekosten en giften – onderling verdelen. Je kunt zelf bepalen hoe je de verdeling uitvoert. Ook het vermogen mag je naar eigen inzicht verdelen. Handig schuiven met bepaalde posten kan aardig wat opleveren.

9. Belastingaangifte voor 1 mei

Wanneer je na 1 mei aangifte doet, moet je over een beperkte periode (van 1 juli tot 6 weken na de datum op de aanslag) 4% belastingrente betalen. Zonde natuurlijk. Aangifte voor 1 mei is daarom aan te raden.

10. Wisselende inkomsten? Overweeg belastingmiddeling

Wanneer je inkomsten flink variëren, kun je wellicht overwegen om de Belastingdienst te vragen om middeling. Drie aaneengesloten jaren worden dan bij elkaar opgeteld en door drie gedeeld. Op basis van dit nieuwe, gemiddelde jaarinkomen, stelt de fiscus een nieuw bedrag vast. Het verschil krijg je terug, na aftrek van een drempel van € 545.